Home > Embassy Information
中文
Chinese Ambassadors to the Republic of Lithuania
2017-10-08

1. H. E. PEI Yuanying         (1992.1---1992.3, Non-Resident)

2. H. E. CHEN Di                 (1992.4---1993.8, Non-Resident)

3. H. E. WANG Zhaoxian     (1993.9---1998.8)

4. H. E. GUAN Hengguang  (1998.9---2002.2)

5. H. E. CHEN Yuming         (2002.3---2005.1)

6. H. E. YANG Xiuping         (2005.1---2007.12)

7. H. E. TONG Mingtao        (2008.1---2011.12)

8. H. E. LIU Zengwen           (2012.1---2015.3)

9. H. E. WEI Ruixing             (2015.4---2018.1)

10. H. E. SHEN Zhifei           (2018.2---           )

Suggest To A Friend
  Print